ارتباط با Mysql در سی شارپ

جهت ارتباط با بانک اطلاعاتی My Sql در سی شارپ 2 روش عمومی وجود دارد.
1-استفاده از کانکشن ODBC که این کار به وسیله برنامه mysql-connector-odbc-5.00.11-beta-gpl-win32(2).msi که از سایت MySql دانلود می شود امکان پذیر می باشد.
2-استفاده از mysql.data.dll که این روش که مورد بحث این جلسه است .

روش کار :ابتدا برنامه mysql-connector-net-1.0.9 را از سایت mysql دانلود و بر روی کامپیوتر خود نصب کنید
در مرحله دوم در قسمت Add Reference تابع کتابخانه ای mysql.data.dll را از مسیر
C:\Program Files\MySQL\MySQL Connector Net 1.0.9\Binaries\.NET 1.1 در برنامه خود اضافه می کنیم
در مرحله سوم namespace مربوطه با نام MySql.Data.MySqlClient را وارد صفحه می کنیم .
using MySql.Data.MySqlClient
در مرحله چهارم کدهای ارتباطی با mysql را به شرح زیر می آوریم اساس کار از این به بعد دقیقا شبیه ارتباط با microsoft sql می باشد.
string myconstring = "Server=localhost; UserId=root; Password=pass; Database=repair;";

MySqlConnection mycon = new MySqlConnection();

mycon.ConnectionString = myconstring;

MySqlDataAdapter myda = new MySqlDataAdapter("SELECT * FROM Customers", mycon);

DataSet myds = new DataSet();

mycon.Open();

myda.Fill(myds,"Customers");
mycon.Close();
dataGrid1.DataSource=myds
در مثال بالا یک دیتا گرید را از جدول Customer بانک اطلاعاتی Repair موجود در دیتابیس MySql پر کرده ایم.
جهت توضیحات و یا سوال به وبلاگ پیشرو آی تی وارد شوید

/ 0 نظر / 281 بازدید